Semesterside for MEK3230 - Vår 2015

Program (kl. 1745-20):

To masterstudenter forteller om sine oppgaver;

Professor Karsten Trulsen forteller om mulige masterretninger;

Spørsmål og svar om mulige masteroppgaver og litt om arbeidslivet, til professorkollegiet;

Servering.

John Grue

18. mars 2015 16:26

Første time: Utledning av Reynolds Transportteorem, se Kundu, Cohen and Dowling, Fluid Mechanics, 5th ed., kap. 3.6 med eksempler.

Andre time:  a) Noen eksempler på fluidmekanikk i forskning og industri. b) oversikt over pensum.

J.G. 

8. jan. 2015 08:46

Faglærere