Pensum/læringskrav

Litteratur

David S. Moore & George P. McCabe: Introduction to the Practice of Statistics, fifth edition, 2006. W. H. Freeman and Company. ISBN: 0-7167-6282-X (ib.) .

Pensum er

  • kap. 1
  • kap. 2 unntatt 2.5
  • kap. 3
  • kap. 4
  • kap. 5 unntatt s. 347-350
  • kap. 6 unntatt 6.4
  • kap. 7.1 frem til s.463
  • kap. 7.2 unntatt s.498
  • kap. 10.1
  • kap. 11.1 frem til midten av s. 688

Stoff benevnt 'Beyond the basics' er ikke pensum.

Alle oppgaver som blir gjennomgått i løpet av kurset er å betrakte som pensum.

Læreboka har egen hjemmeside . Her ligger det blant annet en rekke kontrollspørsmål (quiz) for de som vil teste seg selv på de ulike kapitlene. (Vær så snill å ikke legge inn epost-adressen til foreleser!)

Studentene må også skaffe seg notatet Starthjelp i MINITAB .

Eksamensoppgaver i STK1000 og ST005 (eldre versjon av kurset) kan lastes ned her .

Publisert 24. apr. 2006 23:39 - Sist endret 2. nov. 2006 02:19