Forelesninger STK1000-h14

Her er planene for forelesningene de kommende ukene og

en oversikt over hva som er gjennomgått. Den vil bli fortløpende

oppdatert.

Denne og tidligere uker:

Uke 34 (18/8-22/8):     Kapittel 1 om fremstilling av empiriske fordelinger til

                                    beregning av sannsynligheter i normalfordeling og

                                    normalfordelingsplott.Slides

Uke 35 (25/8-29/8):     Resten av kapittel 1. Kapittel 2 om sammenhenger i data,

                                    spredningsplott, korrelasjon. Slides

Det bir forelesninger mandag 9.15-10 og tirsdag 8.15-10 denne uka.

Uke 36 (1/9-5/9):         Kapittel 2 resten, minste kvadraters regresjon, forsiktighetsregler.

                                    Fredag 5/9 vil vi starte på stoff fra kapittel 3: "Producing Data".

                                    Slides

Uke 37 (8/9-12/9):       Fortsetter på kapittel 3 om innhenting av data:

                                    Forsøksplanlegging og utvalgsundersøkelser.

                                    Begynner dessuten på kapittel 4: "Probability: The Study of 

                                    Randomness." Slides

Uke 38 (15/9-19/9):     Kapittel 4 om tilfeldighet og sannsynlighetsregning.Slides

                                    Stoffet som ble gjennomgått var  stort sett fra avsnitt 4.1-4.3.

Uke 39 (22/9-26/9):     Kapittel 4, hele resten om sannsynlighetsregning

                                    Slides                            

Uke 40 (29/9-3/10):     Kapittel 5 om fordelinger i utvalg. Slides. Fredag 3/10 seksjon 5.2

                                    til "The continuity correction" side 335.

Uke 41 (6/10-10/10):   Midtveiseksamen, ingen undervisning.

Uke 42 (13/10-17/10): Kapittel 6.1-6.3: Introduksjon til inferens, estimering og

                                    tester Slides. Fredag ble resten av avsnitt 6.2 og 6.3

                                    gjennomgått.

Uke 43 (20/10-24/10): Kapittel 7.1-2: Inferens i fordelinger, ett og to utvalg.

                                    Avsnittene "The power of the t-test " og "Inference for

                                    non-Normal populations" i seksjon 7.1 ble ikke gjennomgått.

                                    Slides

Uke 44 (27/10-31/10): Kapittel 10: Enkel lineær regresjon. Her  ble  seksjon 10.1

                                   gjennomgått. Slides  

Uke 45 (3/11-7/11):      Kapittel 11: Multippel regresjon, seksjon 11.1 og 11.2,

                                    bortsett fra avsnitt om ANOVA table for multiple regression.

                                    Slides.  Fredag 7/11 blir et par eksempler på multippel

                                    regresjon i datasett vi har støtt på tidligere, gjennomgått.

Uke 46 (10/11-14/11): Tirsdag ble den andre obligatoriske oppgaven gjennomgått,

                                    og begynte på eksamensoppgave STK1000-h13.

                                     Fredag: Fortsatte med eksamensoppgave STK1000-h13.

                                  

Uke 47 (17/11-21/11): Avsluttet eksamensoppgave STK1000-h13, deretter

                                    eksamensoppgave STK1000-h12. Dette var

                                   siste forelesning i STK1000-h14.

 

Publisert 11. aug. 2014 09:31 - Sist endret 18. nov. 2014 11:26