Pensum midtveiseksamen

Oppgavene vil dreie seg om stoff fra kapittel 1-4, seksjon 5.1 og

seksjon 5.2 inntill avsnittet "The continuity correction" på side 335 i læreboka

Moore & McCabe & Craig: Introduction to the Practice of Statistics, eigth edition, 2014.

Avsnitt merket med "Beyond the basics" er for spesielt interesserte,

men er ikke pensum.

 

Tillatte hjelpemidler er som angitt på den generelle kurssiden til

STK1000.

Publisert 25. sep. 2014 10:16 - Sist endret 25. sep. 2014 10:20