Pensum/læringskrav

Litteratur:

Lærebok: Moore & McCabe & Craig: Introduction to the Practice of
Statistics, eigth edition, 2014. W. H. Freeman and Company.
ISBN: 1-4641-5893-2 eller 978-1-4641-5893-3.
 

Pensum:

kap. 1-4, hele.
kap. 5,  hele, unntatt side 335-342: Avsnittene "The continuity correction",
"Binomial formula" og "The Poisson distributions"   
kap. 6.1-3.
kap. 7.1-2 unntatt side 434-440: Avsnittene "The power of the t-test" og
"Inference for non-Normal populations".
kap. 10.1
kap. 11 hele, unntatt side 617-618: Avsnittet " ANOVA table for multiple regression".
 
Stoff merket "Beyond the basics" er for spesielt interesserte.

Alle oppgaver som ble gjennomgått i løpet av kurset er å betrakte som pensum.
Det samme gjelder de to obligatoriske oppgavene.

 

Basert på syvende utgave var pensum som nedenfor.

Tidligere pensumliste  basert på syvende utgave.

 • kap. 1
 • kap. 2 unntatt 2.5
 • kap. 3 unntatt midt på s. 172-173, unntatt 3.4
 • kap. 4
 • kap. 5 frem til s. 323
 • kap. 6 unntatt 6.4
 • kap. 7.1 frem til s. 415
 • kap. 7.2 unntatt s. 441
 • kap. 10.1
 • kap. 11.1 t.o.m. s. 578
 • kap. 11.2 t.o.m. s. 590 som lesestoff

Stoff merket "Beyond the basics" vil ikke være pensum hvis det ikke er eksplisitt angitt.

Alle oppgaver som blir gjennomgått i løpet av kurset er å betrakte som pensum.

Høsten 2010 var pensum i 5. utgaven av boken som nedenunder, i tilfelle noen bruker denne. De som bruker gammel bok vil få problemer hovedsakelig i forhold til øvingsoppgaver.

 • kap. 1
 • kap. 2
 • kap. 3
 • kap. 4 (se fra innholdslisten at "Beyond the basics" i 4.4 bare dekker deler av sidene 297 og 298)
 • kap. 5 unntatt s. 347-350
 • kap. 6 unntatt 6.4
 • kap. 7.1 frem til og med s. 463
 • kap. 7.2 frem til s.498
 • kap. 10.1
 • kap. 11.1
 • kap. 11.2 frem til og med s. 700

 

Læreboka har egen hjemmeside . Her ligger det blant annet en rekke kontrollspørsmål (quiz) for de som vil teste seg selv på de ulike kapitlene. (Vær så snill å ikke legge inn epost-adressen til foreleser!)

Studentene må også skaffe seg notatet Starthjelp i MINITAB .

Eksamensoppgaver i STK1000 fra tidligere semestre finner dere til venstre under 'Oppgaver' .

Publisert 11. aug. 2014 11:02 - Sist endret 7. nov. 2014 12:06