Semesterside for STK2400 - Høst 2004

Den andre obligatoriske øvelsen vil ha innlevering fredag 19. november kl. 14.30 på ekspedisjonskontoret i 7. etg. i N.H. Abels hus. Oppgaven vil bli delt ut på forelesningene og er lagt ut på hjemmesiden. Det er vanskelig å løse denne oppgaven hvis en ikke er tilstede på undervisningen 1. og 3. november gitt av Arne Bang Huseby.

22. okt. 2004 02:00

De som måtte ønske det får utsettelse med innlevering av den første obligatoriske øvelsen til onsdag 6. oktober kl. 14.30 på ekspedisjonskontoret i 7. etg. i N.H.Abels hus.

4. okt. 2004 02:00

Den første obligatoriske øvelsen vil ha innlevering mandag 4. oktober kl. 14.30 på ekspedisjonskontoret i 7. etg. i N.H. Abels hus. Oppgaven vil bli delt ut på forelesningene og er lagt ut på hjemmesiden.

14. sep. 2004 02:00