STK2400 – Elementær innføring i risiko- og pålitelighetsanalyse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Koherente systemer, representasjon av koherente systemer ved hjelp av stier og kutt, pålitelighetsberegninger for systemer av uavhengige komponenter, komponenters pålitelighetsmessige betydning, assosierte tilfeldige variable, grenser for systempålitelighet, case-studier fra anvendt risiko- og pålitelighetsanalyse, risiko- og pålitelighetsanalyse sett i et samfunnsmessig perspektiv.

Hva lærer du?

Emnet har som mål å gi det sannsynlighetsteoretiske grunnlag for å beregne påliteligheten til et system, dvs. sannsynligheten for at et system funksjonerer, når pålitelighetene til enkeltkomponentene systemet består av er kjent. Eksempler på systemer er kjernekraftverk og oljerigger. Emnet er en innledning til mer avanserte studier, men er også passende som støtteemne i andre fagkretser og som videre- og etterutdanning for realister og ingeniører.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering, MAT1100 – Kalkulus, MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra, MAT1120 – Lineær algebra, MAT-INF1100 – Modellering og beregninger, INF1000 – Grunnkurs i objektorientert programmering (videreført) og INF1010 – Objektorientert programmering (videreført).

Overlappende emner

Emnet overlapper 10 studiepoeng mot det gamle ST214 og 10 studiepoeng mot ST105.

* Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med matematisk institutt.

Undervisning

4 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Eksamen

2 obligatoriske oppgaver. Skriftlig eksamen.

Hjelpemidler

Tillatte hjelpemidler til eksamen: Godkjent kalkulator.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk