Pensum/læringskrav

Lærebok:

Piet de Jong and Gillian Z. Heller: Genaralized Linear Models for Insurance Data. Cambridge University Press, 2008.

Følgende deler av læreboka er pensum:

Kapittel 2: Hele (men det ventes ikke at man husker tettheten for invers gaussisk fordeling og punktsannsynligheter i den negativt binomiske fordeling).

Kapittel 3: Hele.

Kapittel 4: Hele.

Kapittel 5: Hele.

Kapittel 6: Hele.

Kapittel 7: Alt unntatt avsnitt 7.4.

Kapittel 8: Ikke avsnitt 8.3.

Kapittel 10: Kun 10.1.

Detaljer om implementering av metodene i SAS er ikke pensum.

Dessuten omfatter pensum:

Utdelt notat om levetidsanalyse.

Oppgaver som er gjennomgått i løpet av kurset.

Obligatorisk øvelse nr. 1 og nr. 2.

Hjelpemidler til eksamen:

Formelsamlinger for STK1100/STK1110 og STK2120/STK1120.

Godkjent kalkulator

Publisert 16. aug. 2010 13:55 - Sist endret 16. nov. 2010 10:55