Dette emnet er nedlagt

Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Matematisk institutt

Besøksadresse: 
Niels Henrik Abels hus, Moltke Moes vei 35

Ekspedisjonstid: 
Mandag-fredag 09:00-14:30

Postadresse: 
Postboks 1053, Blindern
0316 Oslo

Telefon: 22 85 58 86 / 22 85 58 88
Faks: 22 85 43 49
E-post: 
Web: http://www.mn.uio.no/math/

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Dag Normann  (kontaktinformasjon)   Foreleser
Andrea Hofmann  (kontaktinformasjon)   Plenumsregner
Nadia Larsen (nadiasl@math.uio.no)    Plenumsregner
Kari T Hylland  (kontaktinformasjon)   Gruppelærer gruppe 3 og 4
Robin Bjørnetun Jacobsen  (kontaktinformasjon)   Gruppelærer gruppe 5 og 10
Ketil Tveiten  (kontaktinformasjon)   Gruppelærer gruppe 1 og 6
Agnieszka Ewa Wasylewicz  (kontaktinformasjon)   Gruppelærer gruppe 2 og 8
Marius Røthe Arnesen  (kontaktinformasjon)   Gruppelærer gruppe 9 og 11
Publisert 24. apr. 2007 20:29 - Sist endret 19. nov. 2012 16:03