Fristen for innlevering av oblig …

Fristen for innlevering av oblig 2 er nå ute. Gruppelæreren har frist til neste torsdag med å rette obligen, men en regner med at en del rettinger blir ferdig før. Gå inn på obligsiden for å se hvordan du sjekker om obligen din er godkjent. Dersom du ikke får obligen godkjent, men får et nytt forsøk, må du levere inn den nye besvarelsen senest fredag 8.mai, klokken 14.30 (samme sted som sist, dvs. ekspedisjonskontoret til Matematisk institutt, 7. etasje NHA). Løsningsforslag kan av naturlige grunner ikke legges ut før denne fristen er ute.

Publisert 24. apr. 2009 18:05 - Sist endret 18. mai 2009 11:47