Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
12.01.2009Erik Bédos (EB)  Auditorium 4, VB   Introduksjon. Demonstrasjon av programpakken Maple.  Felles forelesning med MAT1011.  
13.01.2009EB  C205 i VB (datarom), kl. 12.15-14  Maple-Lab1  For studentene med etternavn som begynner med en bokstav fra A til N. 
14.01.2009EB  C205 i VB (datarom), kl.14.15-16  Maple-Lab1  For studentene med etternavn som begynner med en bokstav fra O til Å. 
19.01.2009EB  Aud. 4 VB  Taylor polynomer (og Maple)  Se Gulliksens bok, avsn. 6.11. Utfyllende notat 
20.01.2009C205 i VB (datarom), kl. 12.15-14   Maple-Lab2  For studentene med etternavn som begynner med en bokstav fra A til N.  
21.01.2009C205 i VB (datarom), kl.14.15-16   Maple-Lab2  For studentene med etternavn som begynner med en bokstav fra O til Å.  
26.01.2009Erik Løw  Aud 4 VB  8.1 Differensialligninger, modeller for vekst av populasjoner 8.2 Retningsdiagram, eksistens av løsninger   
27.01.2009EL  Aud 4 VB  8.3-8.4 Første ordens lineære diff.ligninger med anvendelser   
28.01.2009EB  Aud. 3 (MU27) Kjemibygningen  Plenumsregning  Fra Gulliksens bok, avsn. 6.11 : 1abcd, 2 og 3. Tilleggsoppgaver LøsningTillegsoppg. Dessuten ser vi på oppgavene fra Maple-lab2. 
02.02.2009EL  Aud 4  8.5 Diff.lign y'=y^2 + by+c, anvendelser logistisk vekst   
03.02.2009EL  Aud 4  8.6 Separable diff.lign. 8.7 Modeller for allometrisk vekst   
04.02.2009EL  Aud. 3 (MU27) Kjemibygningen  Plenumsregning  8.1: 1,2,3 8.2:2,3,4 8.3:1,2,4 8.4:1,2,4,6,7 
09.02.2009EL  Aud 4  9.1 Vektorer 9.2 Koordinater i rommet, avstand og lengde, skalarprodukt   
10.02.2009EL  Aud 4  9.3 Ligningen til et plan 9.4 Komplekse tall   
11.02.2009EL  Aud. 3 (MU27) Kjemibygningen  Plenumsregning  8.5: 3,5,7 8.6: 2,5 8.7: 1 
16.02.2009EL  Aud 4  9.5 Kompleks eksponensialfunksjon 9.6 Annengradsligninger SLETSJØE: 1.1 Første ordens differensligninger   
17.02.2009EL  Aud 4  Plenumsregning  9.1: 1,3a+c,4,6 9.2: 1,3,5,7,8,9a,11 9.3: 1,2,3,5 9.4: 1,2,5,7b+d,8a+c 
18.02.2009EL/EB  C 207 VB, kl. 14.15-16.00  Hjelp med Oblig 1 og Maple   
18.02.2009HF  RF-kjelleren, kl. 16.15-18.00  Panikkhjelp Oblig 1  Realistforeningen byr på pizza 
23.02.2009EL  Aud 4  SLETSJØE : 1.2-1.3 Førsteordens differensligninger 1.4-1.5 Annenordens differensligninger   
24.02.2009EL  Aud 4  S 1.6 Annenordens differenslign. 2.1-2.4 Diskrete dynamiske systemer   
25.02.2009EL  B70 - 7.etasje Mattebygningen NHA  Plenumsregning  9.5 : 1,2,3 9.6 : 1,2b,3 S 1.2 : 1,2,3 
02.03.2009EL  Aud 4  Repetisjon lineær algebra: 10.1-3: Lineære ligningssystemer 10.4 Determinanter    
03.03.2009EL  Aud 4  Repetisjon lineær algebra : 10.8 Egenverdier og egenvektorer   
04.03.2009EL  B70 - NHA  Plenumsregning  S 1.3: 1,2,3 1.5: 1ab,2ab,3 1.6:1,2a,3 2.2/2.3: 1,2 2.4: 1,2 
09.03.2009EL  Aud 4  11.1-2 Systemer av diff.lign, løsning av homogene   
10.03.2009EL  Aud 4  11.3 Inhomogene systemer 11.5 Fasekurver   
11.03.2009EL  B70 - NHA  Plenumsregning  10.2: 1,2,3,4 10.3:1a,2,4b 10.4:1,3,4 10.8: 1ad,3ad,4a 
16.03.2009EL  Aud 4  11.6 Parametriserte kurver i rommet   
17.03.2009EL  Aud 4  12.1 Funksjoner av flere variable 12.2 Partielle deriverte   
18.03.2009EL  B70 - NHA  Plenumsregning  11.1: 1,3 11.2: 1,4,7 Eksamen MA001 H93: 5 11.3: 3,4 Eksamen MA001 H96: 1  
23.03.2009EL  Aud 4  12.3 Maks/min for funksjoner av 2 variable,test for ekstrempunkter,Hessematrisen   
24.03.2009EL  Aud 4  12.4 Linearisering og tangentplan 12.5 Minste kvadraters metode   
25.03.2009AVLYST PGA SYKDOM       
30.03.2009Ingen undervisning uke 14 og 15       
14.04.2009EL  Aud 4  12.6 Gradienten til en funksjon 12.7 Utvidelse av kjerneregelen 12.8 Retningsderiverte   
15.04.2009EL  B 70 - NHA  Plenumsregning  11.5: 1,2 11.6: 1,2,3 12.1: 1,2 12.2: 1,2,4,5 12.3: 1,2,4,7,8 
20.04.2009Aud 4  Plenumsregning  12.4: 1,2,3 12.5: 1 12.6: 1abd,2 Eksamen MA001-H93-Oppgave 7 
21.04.2009EL  Aud 4  12.9 Nivåkurver og flater 12.10 Maks og min under bibetingelse. Lagranges metode   
22.04.2009EL  B70 - NHA  Sletsjøe 3.1+3.2: Dobbeltintegraler over rektangler . + Plenumsregning  12.7: 1 12.8: 1,3,4,5 
27.04.2009EL  Aud 4  S 3.3 Dobbeltintegraler over andre områder 3.4 Areal og tyngdepunkt   
28.04.2009EL  Aud 4  S 4.1 Vektorfelter i planet, potensialer + Plenumsregning  12.9: 1,2,4 12.10: 1,2,3,4,7 
29.04.2009EL  B70 - NHA  Plenumsregning  S 3.2: 1ab,2b,4 3.3: 1ac,2ac,4ac 3.4: 1,2 4.2: 1,2,3 
04.05.2009EL  Aud 4  REPETISJON OG EKSAMENSOPPGAVER 1: Kap 8.1-8.5, 9  EKSAMENSOPPGAVER (KURS-ÅR-OPPGAVE): 001-H97-5ab/001-H93-3/ 1010-2005-4/001-V98-4/001-H94-2a/1010-V04-3/001-H94-5/001-V95-5 
05.05.2009EL  Aud 4  REP/EKS 2 : Avsnitt 1 og 2 i Sletsjøe  1010-V05-5/MAT-INF1100-H04-Del2-3/MA100-V97-1a/MA108-H95-4 
06.05.2009EL  B 70 - NHA  REP/EKS 3 : Kap. 10  001-V97-2/001-V91-6a/001-V97-4a 
11.05.2009EL  Aud 4  REP/EKS 4: Kap. 11  001-H98-5/001-H01-6/1010-V04-4/105-H92-1a 
12.05.2009EL  Aud 4  REP/EKS 5: Kap. 12.1-12.5  001-V94-6/001-H99-6/105-V95-1 
13.05.2009EL  B 70 - NHA  REP/EKS 6 : 12.6 - 12.10  1010-05-3/105-H94-1a/105-H97-2ab/105-V99-2ab 
18.05.2009EL  Aud 4  REP/EKS 7 : Avsnitt 3 og 4 i Sletsjøe  1010-V05-2/1010-V04-5/1010-V06-3/1010-V06-4 
Publisert 5. jan. 2009 15:02 - Sist endret 6. mai 2009 12:02