Ukeoppgaver MAT1030  Vår 2008


Uke 7  11/2 - 15/2


Noen av oppgavene vil bli gjennomgått på plenumsregningene.


Læreboka

Kapittel 4, oppgaver 4, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 21, 22 og 23.

Forelesning 04.02.2008, opgaven på side 9.

Når det gjelder oppgave 21 bør du diskutere med en gruppelærer eller medstudent hva det vil si å bevise de enkelte påstandene.