Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

T.W.Kørner: A Companion to Analysis, 2004. American Mathematical Society. ISBN: 0-8218-3447-9. Forfatterens hjemmeside med oppgaveløsninger.

Boka er noe utradisjonell og har bl.a. en rekke øvelser (exercises) spredd utover i teksten. Mange av disse utleder standard resultater som dere må kjenne, mens andre presenterer mer avanserte resultater eller resultater helt på siden av pensum. I praksis vil disse falle i fire grupper : Øvelser som vil bli gjennomgått på forelesningene, øvelser som vil bli gjennomgått på plenumsregneøvelsene, oppgaver som ikke blir gjennomgått men bør leses og til slutt oppgaver dere bare kan hoppe helt over. Jeg skal prøve å fortelle hvilke som faller i denne siste kategorien, så vil det gi seg selv hvor de andre faller.

Det er dessuten mange øvelser i appendiks K. Disse er ofte noe mer krevende. Noen av disse vil bli gitt til plenumsregneøvelsene. Det er (delvise) løsninger til disse oppgavene som linken over fører frem til.

Pensum

Stort sett alt stoff fra kapitel 1-6 og 8-13 som ikke er merket med hjerter. Detaljer om hva som kan hoppes over finnes i undervisningsplanen. Dessuten Appendiks B, til og med Lemma B.6..

Oppgaver

Undervisningsrutine

Publisert 25. okt. 2005 12:28 - Sist endret 9. mai 2006 15:50