Dette emnet er nedlagt

Semesterside for MEK1500 - Høst 2008

Rettede obliger er utlagt i hyllene på ekspedisjonskontoret for Matematisk inst i 7. etasje i matematikkbygningen.

3. des. 2008 22:20

Den "ordinære" undervisningen i MEK1500 for høsten 2008 er nå ferdig, men for de som har lyst/anledning, blir det en forelesning med litt repetisjon og regning av et tidligere eksamenssett (MEK1500 fra høsten 2005) tirsdag 9. desember, kl. 12.15 - ca. kl. 14.30. Alle møter opp utenfor grupperom B91 (9. etasje i NHAs hus), og så finner vi et ledig rom. Undervisningsplanen er nå oppdatert i henhold til dette ("repetisjonstimen" blir altså 9. desember, og ikke 5. desember som tidligere antydet).

3. des. 2008 17:40

Endelig pensumliste er nå klar. Den eneste endringen i forhold til oversikten som har ligget ute i det siste, er at kap. 11.11-11.15 er "redusert" fra orienteringsstoff til ikke pensum.

3. des. 2008 17:37