Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Pål G. Bergan og Tor G. Syvertsen: Knekning av Søyler og Rammer, 1978. Tapir. Unntatt avsn. 2.3, 3.1.3, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.3.4, 4.4.2, 4.4.3. Kap. 6 kun oversikt..

Publisert 19. aug. 2005 15:38 - Sist endret 23. aug. 2005 10:28