Undervisningsplan 2016

Onsdag 11. mai

08.00 09.30 Ledelsesoppgaver
09.40 11.10 Lederrollen og oppgaver
11.15 12.00 Personalledelse
12.00 13.00 Lunsj

Torsdag 12. mai

08.00 09.30 Ledelse og kommunikasjon - Direkte og ekte kommunikasjon
09.40 12.00 Grupper og team
12.00 13.00 Lunsj

Fredag 13. mai

08.00 09.30 Vanskelige samtaler med egen casepresentasjon
09.40 11.10 Vanskelige samtaler med rollespill
11.15 12.00 Vanskelige samtaler med diskusjon
12.00 13.00 Lunsj
13.00 13.45 Uenighet og konflikthåndtering
14.00 14.45 Oppsummering

Torsdag 9. juni

09.00 -15.00. Deltakere presenterer og diskuterer case.

Fredag 10. juni

09.00 -15.00. Deltakere presenterer og diskuterer case.

Publisert 10. mai 2016 15:00 - Sist endret 10. mai 2016 15:48