Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
10.01.2005Ole Berg  12:15-16:00, Lille Auditorium, Domus Medica  Innledning: kursopplegg. Innl. om ledelse og adm., beslutninger og ledelse. Ulike ledelsesteorier  LTP, kap. 2, til dels kap. 9 
17.01.2005Ole Berg  12:15-16:00, Lille Auditorium, Domus Medica   Ledelse og ansvar; leder(egen)utvikling, lederegenskaper og lederutvelgelse  Notat (OB),LTP, kap. 3-4, 6 
31.01.2005Ole Berg  12:15-16:00, Lille Auditorium, Domus Medica   Beslutningsteorier generelt; spillteori   Notat (OB) 
14.02.2005Ole Berg  12:15-16:00, Lille Auditorium, Domus Medica   Spillteori forts.; maktteori; forhandlingsteori  Notater (OB) 
21.02.2005Ole Berg  12:15-16:00, Lille Auditorium, Domus Medica   Forhandlinger forts.; forholdet til omgivelsene: Medier og medieopptreden   
28.02.2005Ole Berg  12:15-16:00, Lille Auditorium, Domus Medica   Medieopptreden; rollespill   
07.03.2005Ole Berg  12:15-16:00, Lille Auditorium, Domus Medica   Strategisk ledelse; endringsledelse  LTP, kap. 12, 14, 15; notater (OB)

NB: Innlevering av semesteroppgave 

14.03.2005Ole Berg  12:00-16:00, Aker universitetssykehus  Seminar  Arrangør: Viseadministrerende direktør Stig Grydeland 
04.04.2005Ole Berg  12:15-16:00, Lille Auditorium, Domus Medica   Ledelse gjennom organisering  Notat (OB) 
11.04.2005Ole Berg  11:30-15:30, Lovisenberg diakonale sykehus  Seminar  Arrangør: Kirurgidirektør Lars Vasli 
18.04.2005Ole Berg  09:15-15:00, Aud., Forskn.vn. 2B  Emosjoner og ledelse; sosial og kulturell ledelse. Møteledelse: øvelser  PL; LTP, kap. 7, 8, 10, 13; notater (OB)

NB Merk tid og sted! 

25.04.2005Ole Berg  12:15-16:00, Lille Auditorium, Domus Medica   Emosj./sosial/kult. ledelse forts.   Som til forrige gang 
02.05.2005Ole Berg  12:15-16:00, Lille Auditorium, Domus Medica   Særtrekk ved klinisk ledelse   
09.05.2005Ole Berg  12:15-16:00, Lille Auditorium, Domus Medica   Profesjonelle og private roller: utfordringer for ledere/medarbeidere  Notat (OB) 
25.05.2005Ole Berg  9:15-13:00, Lille Auditorium, Domus Medica   Oppsummering  Merk dagen! 
06.06.2005  Eksamen     
Publisert 26. okt. 2004 12:42 - Sist endret 5. apr. 2005 13:50