Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

23. mai

Eksamensordning

Semesteroppgave og skriftlig eksamen.

Semesteroppgave

Utlevering av oppgaven: 14. mars kl. 10:00

Innleveringsfrist: 28. mars kl. 10:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Skriftlig eksamen

Tid: 26. mai kl. 09:00 (4 timer).

Sted: Sal 3C Silurveien 2

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. aug. 2020 00:15