Endringer i eksamen som følge av smittesituasjonen

Som følge av den endrede smittesituasjonen og innstrammingene i Oslo kommune, har dekanatet besluttet å endre eksamen på modul 4. Skriftlig digital eksamen blir digital eksamen avlagt hjemmefra, på fire timer.

Klinisk eksamen endres til muntlig eksamen via Zoom.

Mer informasjon om eksamen vil bli gitt av modulledelsen senere.

Vi informerer også om at universitetsdirektøren midlertidig har gjeninnført bruken av egenmelding som gyldig fravær på eksamen.

Publisert 3. des. 2021 17:10 - Sist endret 3. des. 2021 17:10