Informasjon om nødvendig utstyr for gjennomføring av eksamen høsten 2021

Under eksamen tatt hjemmefra på Zoom, må du sørge for å: 

  • Ha en pc/mac med webkamera og speaker, samt stabil internettforbindelse 
    Ipad/nettbrett skal ikke benyttes. 

Dersom du mangler noe av det overnevnte anbefaler vi at du forsøker å anskaffe deg dette så snart som mulig.  

Skulle du likevel være i en situasjon uten nødvendig utstyr/fasiliteter til å kunne gjennomføre eksamen, ta kontakt med studiekonsulent for din modul.  

Ved spørsmål, ta kontakt med MED-studieinfo. 

 

Under eksamen tatt hjemmefra i QP, må du sørge for å: 

  • Ha en pc/mac, samt stabil internettforbindelse 
    Ipad/nettbrett skal ikke benyttes. 

  • Du må ha siste versjon av operativsystemet på din PC/mac. Det sikrer at du får en mest mulig stabil eksamensgjennomføring.  

  • MacOS: 10.13 eller nyere 

  • Windows: Windows 8.1 eller nyere 

  • Du må ha installert nødvendige oppdateringer. Slik unngår du at maskinen din starter en oppgradering under eksamen. 

Ta kontakt med Helpdesk hvis du har problemer med punktene over. 

Dersom du mangler noe av det overnevnte anbefaler vi at du forsøker anskaffe deg dette så snart som mulig.

Skulle du likevel være i en situasjon uten nødvendig utstyr/fasiliteter til å kunne gjennomføre eksamen, ta kontakt med studiekonsulent for din modul. 

Det vil være nødvendig å installere egen programvare for eksamensløsningen:  

Eksamen gjennomføres via Sikker nettleser/Safe Exam Browser (SEB) i UiOs programkiosk. Programkiosken åpnes gjennom VMware Horizon Client. For å kunne gjennomføre eksamen/prøveeksamen trenger du dermed å installere VMware Horizon Client.  

Se våre nettsider om eksamen som er oppdatert med informasjon om hvordan du forbereder og gjennomfører eksamen. 

Ved spørsmål, ta kontakt med Eksamensteamet ved Det medisinske fakultet

Publisert 7. des. 2021 09:07 - Sist endret 7. des. 2021 09:07