Informasjon om øvingsrom i ØNH og øyesykdommer

 

ØNH

Rikshospitalet

Rom: RH D4.1033 A/B (ØNH poliklinikken, inngang D3b, 1.etg)

Booking av øvingsrom på tavle i avdelingen. Se regler for bruk av øvingsrom på tavla. 

Kontaktperson: Michelle Belandres Barbero, e-post: m.b.barbero@medisin.uio.no

Ahus

Rom: Ahus S102.006. 

Ingen booking.

Rommet kan ikke brukes til øving når det er klinisk smågruppeundervisning eller journalopptak.

 

Øyesykdommer

Ullevål sykehus

Rom: US 3604011 (Bygg 36, 4.et. undervisningsfløyen, Kursrom 2)

Ingen booking.

Studentene har tilgang til rommet hele døgnet. Rommet kan ikke brukes til øving når det er klinisk smågruppeundervisning, kurs eller journalopptak.

Ved lån av ekstra utstyr eller øving når rommet er opptatt, ta kontakt med Usman Liaqat , e-post: usmlia@ous-hf.no mellom kl.8:00 og kl.14:30.                                        

Studentene er ansvarlige for rydding og desinfisering.                                     

 

 

Publisert 7. sep. 2021 11:55 - Sist endret 7. sep. 2021 11:55