Obligatorisk journalopptak øre-nese-hals og øyesykdommer

Regler for journalskriving Hver student skal ta opp en journal i øre-nese-hals-sykdommer og en journal i øyesykdommer i løpet av semesteret. Godkjenning signeres i studentenes bok for attestering av obligatorisk undervisning. Ordningen gjennomføres slik: To studenter kan undersøke pasient og skrive journal sammen. Journalen kan gjerne lages for pasient som undersøkes i forbindelse med klinikk i ØNH. Det skal foreligge en skriftlig journal som enten klinikk-lærer eller klinisk stipendiat leser og gir tilbakemelding på. Den skriftlige journalen trenger ikke være pasientens offisielle journal. Studentene skal skrive journaler selv enten for hånd eller på PC.

Øyesykdommer

Journalopptak på Øyeavdelingen, Ullevål sykehus.

I undervisningsfløyen i 4.etasje henger det en liste for journalopptak hvor studentene skriver seg opp.

ØNH

Partallsgrupper tar journalopptak på Rikshospitalet. Oddetallsgrupper tar journalopptak på Ahus. 

RIKSHOSPITALET:

Utenfor rom D4.1033 (poliklinikken) er det en oppslagstavle, der henger det en liste for journalopptak hvor den enkelte student skriver seg opp.

Når det gjelder journalopptak er det viktig å møte presis kl.12 den dagen man har satt seg opp. Man har så MAX 45 minutter på å ta opp journalen. Dersom dagen ikke passer og en stryker seg fra listen, må en forsøke å bytte med en annen eller selv sørge for å avtale nytt tidspunkt senest dagen før journalopptak. Dette fordi det krever en del organisering å finne passende pasient.

Kontaktperson ØNH RH: Michelle Barbero, e-post: m.b.barbero@medisin.uio.no

AHUS:

Ved sykepleierbasen på ØNH poliklinikk i S101 henger det en liste hvor studentene skriver seg opp minst 2 dager før! (slik at avdelingen kan finne passende pasient). Dersom man ikke kan møte, må man stryke seg av listen senest dagen før. Dette fordi det krever en del organisering å finne passende pasient. 

Kontaktperson ØNH Ahus: Erik Steensæth Lie, e-post: e.s.lie@medisin.uio.no

 

 

Publisert 19. mai 2021 16:35 - Sist endret 23. aug. 2021 20:09