Kappe

Kappen skrives etter samme mal som kappen på en doktoravhandling med følgende overskrifter:

  • Norsk sammendrag
  • Engelsk abstract
  • Innledning, hvor studenten redegjør for sitt arbeid med artikkelen
  • Bakgrunn
  • Forskningsspørsmål
  • Materiale
  • Metode (inkl. etikk)
  • Diskusjon og konklusjon

Kappen skal utdype sider ved prosjektet som ikke er kommet frem i artikkelen.

Publisert 9. sep. 2019 12:36 - Sist endret 9. sep. 2019 12:36