Forslag til mal knyttet til:

Klinisk studie/klinisk prosjekt

Epidemiologiske undersøkelser og spørreundersøkelser

Eksperimentell studie

Forslag til mal:

  • Norsk sammendrag
  • Engelsk abstract
  • Innledning, hvor studenten redegjør for sitt arbeid med prosjektet
  • Bakgrunn
  • Forskningsspørsmål
  • Materiale
  • Metode (inkl. etikk)

Diskusjon og konklusjon

Publisert 9. sep. 2019 12:41 - Sist endret 9. sep. 2019 13:32