Retningslinjer for tildeling av tidlig valgnummer ved valg av praksisplass i modul 7

Studiet regnes som hovedbeskjeftigelsen. Forskerlinjen er integrert i profesjonsutdanningen i medisin. Studentene går ett år i full tid, i tillegg deltid i to år parallelt med medisinstudiet. I de to årene kan det tilbys tilrettelegging i forhold til obligatorisk undervisning på medisinstudiet. Annen forskning, idrett, arbeids-, eller økonomiske forhold gir ikke grunnlag for å tildeles tidlig valgnummer.

Ektefelles/samboers arbeids- eller utdanningssituasjon gir alene ikke grunnlag for tilrettelegging i praksisperioden.

Innvilget tilrettelegging innebærer at man får valgnummer før de øvrige studentene. Valgnummer er ikke knyttet til spesielle praksisplasser eller geografiske områder.

Praksissykehusene og allmennpraksisene i modul 7 er tilknyttet UiO ved skriftlige avtaler, og et bestemt valgnummer gir en bare rett til å velge blant de plassene som
er tilgjengelige når det er ens tur til å velge, ikke til at det opprettes/ skaffes andre plasser.

Kriterier for tildeling av tidlig valgnummer

  • Daglig omsorg for barn opptil 10 år. I særskilte tilfeller kan daglig omsorg for barn eldre enn 10 år også gi grunnlag.

Søknad må inneholde opplysninger om antall barn, alder og omsorgsituasjon. Dokumentasjon må leveres sammen med søknad. Dersom dokumentasjon er innlevert tidligere er det ikke nødvendig å levere samme dokumentasjon på nytt.

  • Egen alvorlig behandlingstrengende sykdom

Med dette menes at:

- behandlingen ikke kan følges opp med tilsvarende kvalitet på praksisstedet
- behandling ikke kan gjennomføres innenfor rammene for tilstedeværelse i praksisperioden (80 %-regelen)
- det ikke kan tas en pause i behandlingen i den perioden praksis varer.

Søknader i denne kategorien må dokumenteres av behandlende lege/annen godkjent behandler.

  • Alvorlig behandlingstrengende sykdom i nær familie (barn, ektefelle og samboer). Søknader i denne kategorien må dokumenteres.

Forskerlinjestudentene kan etter søknad få valgnummer etter de med tilrettelegging på grunn av daglig omsorg for barn, egen alvorlig behandlingstrengende sykdom eller alvorlig behandlingstrengende sykdom i nær familie.

Prosedyre for valg av praksisplass og behandling av søknad om tilrettelegging

  • Søknad sendes via nettskjema under Hvordan søke? på denne siden: https://www.uio.no/studier/tilrettelegging-permisjon/tilrettelegging-studiehverdagen/ Søknad må foreligge senest 1. mai for moduler med oppstart i høstsemester og senest 1. november for moduler med oppstart i vårsemester. Prioriteringsrekkefølgen innbyrdes blant de som innvilges tidlig valgnummer avgjøres ved tilfeldig trekning av Studieseksjonen.

Hvis det oppstår akutte eller uforutsette hendelser som gjør at en student får behov for tilrettelegging etter at søknadsfristen er løpt ut, men før valg av plass er gjennomført, kan Studieseksjonen etter særlig søknad tildele tidlig valgnummer.

  • Modulledelsen og koordinator foretar randomisert trekning av valgnummer for det øvrige kullet etter at Studieseksjonen har tildelt tidlig valgnummer.

Valg avholdes ved semesterstart.

 

Kontaktperson

Spørsmål vedrørende tilrettelegging rettes til:

MED-studieinfo

 

Publisert 18. mai 2016 07:18 - Sist endret 27. apr. 2021 10:49