Avdelingstjeneste

Hver student skal ut i avdelingstjenestearbeid i akuttblokken.

8 dager i løpet av en to ukers periode.

På sykehjem, sykehus-post/avdeling, eller rehabilitering.

Hver student følger opp fem pasienter i løpet av de 8 dagene vedkommende er tilknyttet post/avdeling.

Studentene skal ta opp innkomstjournal og gjøre journalnotater der dette er en naturlig del av avdelingstjenestearbeidet

 • Velkommen til avdelingstjeneste på sykehjem
 • Informasjon om avdelingstjeneste på sykehus
  • Bærum sykehus, Seksjon for geriatri, slag og rehabilitering - Møt kl 08:30 i vestibylen, (v/Eli Frivold)
  • Diakonhjemmet Sykehus
  • Sunnaas sykehus
  • Lovisenberg Diakonale Sykehus (helseerklæringsskjema)
   • praksis på medisinsk klinikk - Møt på medisinsk ekspedisjon i 5. etasje (hovedbygget), kl 08.00, første praksisdag.
   • praksis på kirurgisk klinikk - Møt på kirurgisk poliklinikk, 1. etasje (hovedbygget), kl 07.30, første praksisdag.
  • Nyremedisinsk avdeling, US- Møt kl. 08.15 på Stenehjems kontor på Nyremedisinsk poliklinikk.
  • Akuttmedisin US - Møt kl 07:45 Morgenmøte Aud 1. Etg med bygg (3) på US.
   (Etterpå videre til rom 1228 utenfor Med intensiv kl 8:00 v/Jacobsen)
  • Hjertemedisin US - Møt kl 07:30 på Sverre Kjeldsens kontor Bygg 3, 2. etg
   i hvit frakk og med stetoskop i lommen.
  • Gastromedisin US - Møt kl 08:00 på Gastromedisinsk poliklinikk, Legemøterommet (romnr.0603013, bygg 6 3 etg.)
  • Gastrokirurgi US - Møt kl 07:30 på morgenmøte Gastrokirurgen, rom 0502016 Bygg 5, 2.etg (v/Nesbakken)
  • Lungemedisin US - Møt i hvitt kl 08.00 på  røntgenmøte i 2. etg. i Midtblokka, på demonstrasjonsrommet lengst ned i korridoren på venstre hånd, fra Medisinsk blokk
  • Onkologi, US- møt opp i auditoriet, Kreftsenteret kl 7:40 på felles morgenmøte for legene (v/Aass)
  • Blodsykdommer, RH - Møt kl 07:50 på rom D1.2082, Avdeling for blodsykdommer.
  • Fordøyelse, RH - Møt kl 07:50 på felles morgenmøte i Auditoriet, D1.2082.
   (Deretter går legene på Seksjon for gastromedisin til rtg-møte og previsitt v/K.M.Boberg)
  • Infeksjonsmedisin, RH - Møt på medisinsk morgenmøte kl 07:50. Nest bakerste benk i seminarrom D1.2082, der sitter infeksjonsmedisinerne (v/Trøseid). Deretter på rtg-møte ca 08:05 og så på avdelingen ca. kl 08:30
  • Lungemedisin, RH - Møt kl 07:30 på morgenmøte rom C3.1001 (v/Fjellbirkeland).
  • Enhet for rehabilitering i Geriatrisk avdeling, Aker og Geriatrisk avdeling, Ullevål
  • Blodsykdommer, Ahus - møt på morgenmøtet kl 8:30, rom B102.072 (v/Dahm)
  • Geriatri, Ahus - møt kl 8:00, ferdig skiftet, på legearbeidsbasen vis-a-vis inngangen til kantinen i NNU0, første underetasje (v/Marte R Mellingsæter)
  • Nyremedisin, Ahus - møt i hvitt kl 08:45 på S403 (Nyremedisinsk legekontor er inne på gangen der). Kontaktperson Ivar Eide som er ansvarlig for sengeposten.
Publisert 14. nov. 2017 13:02 - Sist endret 16. apr. 2018 12:27