Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet presenterer sentrale forskningsmetoder og design innen kvalitativ forskning – teoretisk og praktisk. Eksempler på kvalitative forskningsopplegg som angår helse og sykdom blir gjennomgått og aktivt knyttet til kandidatenes egne forskningsprosjekter. Emner er relevant for de som benytter kvalitative metoder helt eller delvis i sin forskning. I tillegg vil emnet være nyttig for de som vil lære mer om hvordan fortolkning og tenkemåter assosiert med kvalitativ forskning inngår som integrerte elementer i all forskning og klinisk praksis.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Dette emnet vil gi deg kunnskap om: 
•    Tenkemåter assosiert med kvalitativ forskning
•    Prosjektdesign og datainnsamlingsmetodikk
•    Inntak til kvalitativ analyse 
•    Prinsipper for kvalitativ intervjuing, deltagende observasjon og tekstanalyse
•    Historisering som metode


Ferdigheter

Dette emnet vil gi deg ferdigheter til å:
•    Designe et kvalitativt forskningsprosjekt
•    Utvikle en intervjuguide og gjennomføre kvalitativt intervju
•    Anvende prinsipper for kvalitativ analyse
•    Identifisere og formulere relevante problemstillinger


Generelle kompetanse

Dette emnet vil gi deg generell kompetanse til å: 
•    Kritisk refleksjon over egen forskning og forskningsprosess
•    Forholde seg kritisk til begreper som inngår i forskningsprosjekter
•    Se sykdom og helse i et bredere kultur- og samfunnsperspektiv
 

Opptak og adgangsregulering

Emnet er adgangsbegrenset til forskerlinjestudenter ved Det medisinske fakultet og Det odontologiske fakultet ved UiO. Ved stor søkning prioriteres forskerlinjestudenter som selv arbeider med en studie som benytter kvalitative intervjumetoder og/eller deltakende observasjon.

Påmelding:

  • Forskerlinjestudenter søker opptak til emnet i StudentWeb.
  • Emnet har direkte påmelding. Søkere får ved påmelding umiddelbart svar i StudentWeb om plass på emnet er innvilget.

Emnet har felles opptak med ph.d.-emnet MF9140.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever ikke spesifikke forkunnskaper om kvalitative forskningsmetoder.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot MF9140 – Kvalitative forskningsmetoder

Undervisning

Det kreves 80% oppmøte til undervisningen for å kunne avlegge eksamen. Oppmøte til undervisningen blir registrert.

Eksamen

Hjemmeeksamen etter avsluttet emne vil evaluere hvorvidt læringsmålene er nådd.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Undervisning høst 2022: 19.9. - 23.9.   Søknadsperiode:  1.6. - 10.8.2022.    Antall plasser:  30

Påmelding: Forskerlinjestudenter søker opptak til emnet i StudentWeb.

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk høsten 2022.