Dette emnet er nedlagt

Semesterets struktur

Ved starten av hver blokk bør tilsvarende stoff fra 1. semester repeteres. Relevante sider i ”Menneskekroppen” av Bjålie, Haug, Sand og Sjaastad er angitt i timeplanen for noen av semesterukene.

Semesteret har følgende blokker:

  • Signalveier/endokrinologi: E
  • Blod/immunologi/mikrobiologi (BIM): B
  • Sirkulasjon: S
  • Respirasjon: R
  • Nyre/urinveier: N

I hver enkelt blokk er læringsmålene nummerert fortløpende. Henvisning til et læringsmål gjøres ved kombinasjon av bokstav og tall (eks. S10)

Fordypelsesgraden i hvert enkelt læringsmål er angitt som nivå fra 1 til 3 med tilhørende verb.

  • Kunnskapsmål: 1=kunnskap, 2=forståelse og 3=syntese eller vurdering. (Modifisert Blooms taksonomi).
  • Ferdighetsmål: 1=registrer, 2=utfør og 3=gjennomfør eller behersk.

Publisert 2. nov. 2006 18:09