Dette emnet er nedlagt

Forelesninger

Forelesningene brukes i hovedsak til å gi oversikter over stoffet som utgjør temaene for de enkelte ukene og vise til emner som ikke får plass i PBL-oppgavene. De skal også bidra til å avgrense stoffet i forhold til det som forventes til eksamen.

Publisert 23. mai 2006 13:13