Dette emnet er nedlagt

Prinsipper for gruppeinndeling i 4B

PBL-grupper:

Det skal være 8 studenter per PBL-gruppe. Det betyr at det blir 14 PBL-grupper i “bevegelsesapparatet”. PBL-gruppene navnsettes med P i timeplanen.

Disseksjon:

To PBL-grupper dissekerer ett lik, og av hensyn til parallell undervisning deles dette inn slik: gr. 1+7, gr. 2+8, gr. 3+9 osv.

Bare to studenter skal – på omgang- utføre selve disseksjonsarbeidet. Disse to studentene skal komme fra samme PBL-gruppe (av hensyn til parallell undervisning).

Histologi:

Som i fordøyelse og ernæringsblokken.

Kliniske smågrupper:

I 4B, "bevegelsesapparatet" deles legestudentene i 17-18 partier, Gruppene benevnes K, K 1-18.

Chirurgia minor (Legevakten):

Kullet deles i grupper, som hverken tar hensyn til klinikkgrupper eller PBL-grupper. Legevaktgruppene navnsettes med S.

Dersom studenttallet i et kull går dramatisk opp eller ned vil dette få konsekvenser for antallet grupper og gruppeinndelingen. Publisering av gruppene vil skje i Studieportalen "Mine Studier" en til to uker før semesterstart.

Publisert 11. mai 2007 12:00 - Sist endret 11. mai 2007 12:34