Dette emnet er nedlagt

Chirurgia minor på Legevakten

Obligatorisk undervisning

Praktisk kurs i chirurgia minor på Legevakten i Storgt. 40: studentene deles i grupper på 8-9 studenter. Hver gruppe bruker én studiedag (onsdag) til et innføringskurs. Fra 0830-1130 undervises det i kirurgisk sårbehandling, inkl. enkelt instrumentlære, anestesi- og suturteknikk og demonstrasjon av sårbehandling på pasient. Det legges opp til at så mange som mulig skal få suturert under veiledning. Fra kl. 1200-1600 undervises det i bruddbehandling. Studentene vil få intervjue og undersøke pasienter med skader i bevegelsesapparatet, og røntgenbilder og behandlingsteknikker vil bli demonstrert. Studentene vil også lære basal gipseteknikk, og utføre gipsing på hverandre.

Etter dette innføringskurset skal alle studentene etter tur følge vakthavende lege på ettermiddager og i helger frem til og med tirsdag i påfølgende uke. To studenter kan være tilstede på skadeavdelingen samtidig, og det settes opp en liste hvor det fremkommer hvilke leger på hhv. sår- og bruddavdelingen som til enhver tid har ansvaret for studentene.

Av praktiske grunner går undervisningen over hele semesteret, både i 4A og 4B. Tematisk sett tilhører denne undervisningen bevegelsesapparatet.

Fordeling i legevaktgrupper skjer ca en uke før semesterstart i 4A og vil bli publisert i Studieportalen "Mine Studier" da.

Publisert 11. mai 2007 12:00 - Sist endret 11. mai 2007 12:27