Dette emnet er nedlagt

Praktiske prosedyrer

Dette er en oversikt over praktiske prosedyrer som studentene skal tilegne seg. Det er listet opp hvordan den enkelte prosedyre forventes innlært, på hvilket nivå den skal innlæres og med hvilken metode.

Det er viktig å merke seg at denne oversikten ikke omfatter samtlige kliniske ferdigheter. Den er forsøkt begrenset til enklere, veldefinerte praktiske prosedyrer som jo bare utgjør en liten del av den totale ferdighetsinnlæring. Innlæringen av slike prosedyrer skiller seg fra innlæring av andre kliniske ferdigheter, bl.a. ved at det er mulig å fastsette et nivå for utførelse, og at det relativt enkelt kan kontrolleres at ferdigheten er innlært på spesifisert nivå. Når det gjelder anamneseopptak, generell klinisk undersøkelse og undersøkelse innen enkeltfag, er krav til ferdigheter presisert i både overordnete mål og delmål for hvert semester. Disse ferdighetene er til dels meget komplekse og bør utvikles gradvis gjennom hele studiet. Oversikten må altså ikke forstås som at det ansees viktigere å lære å utføre visse praktiske prosedyrer enn å kunne kommunisere med og undersøke pasienter.

Det er hver enkelt students ansvar å sørge for at prosedyrene blir innlært på det spesifiserte nivå. Kravene til praktiske prosedyrer er en del av læringsmålene og kan testes til eksamen. Semesterstyret/lærerne har ansvar for at det er tilbud om undervisning /trening i semesteret som gjør det mulig å oppfylle kravene.

Forklaring til tabellen:

Nivå:

En angivelse av det nivået ferdigheten skal beherskes på etter gjennomført semester. Tallkoden refererer til fire alternativer:

1. Har sett ferdigheten bli utført.

2. Har selv utført ferdigheten på modell/fantom/preparat/medstudent.

3. Har selv utført ferdigheten minst én gang på pasient.

4. Kan utføre ferdigheten selvstendig.

Innlæringsmetode:

Angir den eller de metoder som kan brukes for å lære prosedyren. Bokstavene refererer til fire alternativer:

a) Klinisk uketjeneste/”bedside” smågruppeundervisning. Propedeutikk-undervisning.

b) Tilstedeværelse på sengepost/poliklinikk utenom organisert undervisning.

c) Bruk av ferdighetssenter.

d) Spesielt arrangerte kurs.

Fortsetter i et senere semester:

Angir om ferdighetsinnlæringen fortsetter i et senere semester, eller om den sluttføres (S) i dette semesteret.

 

Ferdighetsliste for 4. semester

Prosedyre

Nivå

Innlæringsmetode

 Fortsetter i et senere semester

Enkel sårsutur

3

a)+b)+c)

10+11/12

Lokal- og ledningsanestesi

3

a)+b)+c)

10+11/12

Enkelt sårstell og forbinding

3

a)+b)

10

Støttebandasjere og ”tape” ledd

3

a)+b)+c)

10+11/12

 

Publisert 20. nov. 2014 12:11 - Sist endret 20. nov. 2014 12:11