Dette emnet er nedlagt

Eksamen

Eksamen: Kontroll. Skal registreres formelt på den enkelte student. Registreres som bestått / ikke bestått.

Sjekkliste: Opplisting av ferdigheter eller prosedyrer som studentene skal ha utført eller deltatt i, evt. med godkjenningskrav.

Eksamen

Semesteret avsluttes med muntlig eksamen.

En uke før første eksamensdag kommer oppslag om hvilken dato den enkelte kandidat skal ha eksamen. Dagen før kandidaten skal opp til eksamen gis beskjed om hvilket fag (dermato-venereologi, indremedisin, kirurgi) han/hun skal opp i. Oppslagene henges opp kl. 0900 ved Studieseksjonen, DM, studenttavla på Aker og Akershus, utenfor Kirg. aud 2. etg UUS og i kontorfløyen UUS. Hvilket sykehus man skal opp på er uavhengig av hvilket sykehus man har hatt undervisning på.

Eksamenen kan vare fra 90 (hud 45) minutter til 2 timer. Papir og blyant finnes i eksamenslokalet. Møt i hvitt. Kandidaten får inntil tre kvarter på å ta opp (forenklet, men nær komplett) journal. Kandidaten skal vise evne til å gjøre en ryddig anamnese, ta opp status, gi et klinisk resonnement, samt svare på tilleggspørsmål fra læringsmålene i 5. og 6. semester.

Veiledning for sensorer og eksaminatorer

Regler for gyldig forfall

Klage

Tilrettelagt eksamen

Eksamensdatoer, karakterutskrift m.m.

Publisert 2. juni 2009 11:12