Dette emnet er nedlagt

Semesterets struktur

I 6. semester skal det undervises 4 ½ uke i dermatologi/venereologi, 2 ½ uke i blodsykdommer, 2 ½ uke i infeksjonssykdommer, og 6 ½ uke i fordøyelsessykdommer. Videre blir det undervist i endokrine sykdommer med særlig vekt på diabetes mellitus. Ernæringsforstyrrelser, lege-pasientkommunikasjon og allmennmedisinske problemstillinger er andre viktige fagområder.

Følgende fagområder inngår i semesteret: Dermatologi, venereologi, hematologi, infeksjonsmedisin, medisinsk mikrobiologi, klinisk biokjemi og fysiologi (KBF), immunologi, indremedisin, kirurgi, ernæringsmedisin, endokrinologi, radiologi, farmakologi, patologi, medisinske atferdsfag og allmennmedisin.

Publisert 1. aug. 2007 16:36 - Sist endret 1. aug. 2007 16:44