Dette emnet er nedlagt

Journalskriving

Oversikt over journalskriving i studiet | Journalskjema

Journalskriving er obligatorisk.

Studentene skal i dette semesteret skrive 6 indremedisinske og 6 kirurgiske (fortrinnsvis gastrokirurgiske) innkomstjournaler. Journalene rettes av læreren for den enkelte gruppen. Som regel vil dette være en klinisk stipendiat. I 6. semester kan du begynne å skrive journaler med en gang semesteret starter.

Samtlige journaler må være innlevert til klinisk stipendiat før undervisningsuke 18.

Studenter som tar opp journal til pasient/klinikk behøver kun levere 5 journaler, dersom de får bekreftelse av underviser og legger denne i journalhyllen.

Studentene vil også få adgang til å delta i det daglige arbeidet på sengepostene. Dette bør fortrinnsvis skje på onsdager (studiedager). Tidspunktene avtales lokalt med de respektive kliniske stipendiater.

Akademika fåes kjøpt kompendium med tips om hvordan du kan skrive best mulig journaler.

Instrukser i Akuttmottak

Aker universitetssykehus - rutiner

Akershus universitetssykehus

Ullevål universitetssykehus - rutiner/praktisk veiledning

Publisert 1. aug. 2007 16:36 - Sist endret 1. aug. 2007 16:46