Dette emnet er nedlagt

Kliniske smågrupper

Undervisningen er obligatorisk.

Det kreves at du stiller i hvitt. Her er en oversikt over hvor du finner frakker og annen bekledning: Aker | Akershus | Ullevål

Hver student skal ha følgende kliniske gruppeundervisning:

  • Hudsykdommer 6 x 3 timer (1 fravær aksepteres) Hudoppgaver
  • Indremedisin gastro/hemato/endokrinologi 6 x 2 timer (1 fravær aksepteres)
  • Indremedisin gastroentereologi 1 x 2 timer (intet fravær aksepteres)
  • Indremedisin hematologi 1 x 2 timer (intet fravær aksepteres)
  • Indremedisin infeksjonsmedisin* 7 x 2 timer (1 fravær aksepteres)
  • Klinisk kommunikasjon 4 x 2 timer (1 fravær aksepteres)
  • Kirurgi gastro 4 x 2 timer (1 fravær aksepteres)
  • Radiologi 1 x 2 timer (intet fravær aksepteres)
  • Venereologi 1 x 3 timer (intet fravær aksepteres)

* Det gjøres oppmerksom på at timene i infeksjonsmedisin begynner som opplyst i planen, men at undervisningstiden kan variere fra 70 minutter til 1 ½ time. NB! Oppmøte på Ullevål er overgangen mellom post 111 og post 112 med unntak av siste gang hvor man møter i auditoriet på infeksjonsmedisin.

Undervisningen i klinisk kommunikasjon vil ta for seg aspekter med fokus på lege-pasient-forholdet (4 dobbelttimer). På Ullevål vil hver av de 7 gruppene ha en dobbelttimer med fire forskjellige lærere. Ulike lege-pasientforhold vil bli tatt opp av de enkelte lærerne. Eksempler på pasientgrupper: HIV-positive, kreftpasienter, geriatriske pasienter, gastropasienter.

Dersom du pga sykdom eller annen tungtveiende grunn får for mye fravær, må du avtale med lærer om å få ta denne undervisningen igjen i en annen gruppe. Fravær på annet grunnlag gir ikke rett til dette.

Oversikt over hvor man kan få utført en del praktiske prosedyrer: Aker | Ullevål

Hva kjennetegner møter mellom pasienter og studenter ved et sykehus

Publisert 1. aug. 2007 16:36 - Sist endret 1. aug. 2007 16:47