Dette emnet er nedlagt

MEDSEM8 – Medisin grunnutdanning, 8. semester

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Faglig innhold: Nevrobiologi, atferdsfag, farmakologi, allmenmedisin, nevrologi, psykiatri.

Muntlig eksamen innenfor psykiatri, inkludert barnepsykiatri og rettspsykiatri, og nevrologi. Halvparten av studentene kommer opp i psykiatri og halvparten i nevrologi. Fordelingen skjer etter loddtrekning.

Hva lærer du?

Lærings- og kompetansemål: Nervesystemet og mentale funksjoner. Det biologiske grunnlaget for atferd, nevrologiske og psykiske lidelser og rusmiddelproblematikk. Praksisperiode i psykiatri.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Lukket profesjonsstudium.

Anbefalte forkunnskaper

Obligatorisk undervisning skal være godkjent for å kunne avlegge eksamen.

Undervisning

Arbeidsform: Forelesning, gruppeundervisning, kurs, lab og klinisk praksis. Heltidsstudim.

Eksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen i slutten av semesteret, 5 timer. Vurderingsform: bestått/ikke bestått. Muntlig eksamen holdes samme uke. Skriftlig og muntlig eksamen må være bestått for å få semesteret godkjent. Ved ikke bestått på en av eksamenene rykker man ned et kull og må ta denne på nytt.

I forbindelse med kurset i kunnskapshåndtering skal det tas en test. Testen er obligatorisk og må bestås for å gå videre i studiet. Testen skal tas på web og følgende regler gjelder:

  • studentene får 1 time på 60 spørsmål
  • testen kan tas max 2 ganger
  • det må minst gå 24 timer mellom hvert forsøk
  • man må ha 67 % riktig for å stå

Fakta om emnet

Studiepoeng

21

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

MED-studieinfo