Dette emnet er nedlagt

MEDSEM8A – Medisin grunnutdanning, 8. semester

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Faglig innhold: Nevrobiologi, atferdsfag, farmakologi, allmenmedisin, nevrologi, psykiatri.

Hva lærer du?

Lærings- og kompetansemål: Nervesystemet og mentale funksjoner. Det biologiske grunnlaget for atferd, nevrologiske og psykiske lidelser og rusmiddelproblematikk. Praksisperiode i psykiatri.

Opptak og adgangsregulering

Lukket profesjonsstudium.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Lukket profesjonsstudium.

Anbefalte forkunnskaper

Obligatorisk undervisning skal være godkjent for å kunne avlegge eksamen.

Undervisning

Arbeidsform: Forelesning, gruppeundervisning, kurs, lab og klinisk praksis. Heltidsstudim.

Eksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen MEDSEM8A – Medisin grunnutdanning, 8. semester (nedlagt) i slutten av semesteret, 5 timer. Vurderingsform: bestått/ikke bestått. Muntlig eksamen MEDSEM8B holdes samme uke. Skriftelig (MEDSEM8A) og muntlig eksamen (MEDSEM8B) må være bestått for å få semesteret godkjent. Ved ikke bestått på en av eksamenen rykker man ned et kull og må ta denne på nytt.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

MED-studieinfo