Pensum/læringskrav

Anbefalt kurslitteratur:

Laake P., Olsen B.R. og Benestad H.B.: ”Forskning i medisin og biofag”, Gyldendal akademisk, Oslo 2008. ISBN 978-82-05-38487-3.

Subsidiært:

Laake P., H.B. Benestad and B.R. Olsen: ”Research Methodology in the Medical and Biological Sciences”, Elsevier-AP, Amsterdam 2007, ISBN: 978-0-12-373874-5

Haakon B. Benestad & Jens-Gustav Iversen: An introduction to biomedical laboratory research, 1999

Vitenskapsteori, forskningsetikk og vitenskapsetikk:

Benestad HB. Vitenskapelig uredelighet – alvorlig, forsettlig eller grovt uaktsomt? Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:515-6

Hofmann B, Holm S. Vitenskapsteori. I: Laake P et al Forskning i medisin og biofag. 2. utgave. Gyldendal Akademisk 2008: ss 29-65. ISBN 978-82-05-38487-3.

Holm S, Hofmann B. Forsknings- og vitenskapsetikk. I: Laake P et al. Forskning i medisin og biofag. 2. utgave. Gyldendal Akademisk 2008: ss 66-89. ISBN 978-82-05-38487-3.

Iversen BG, Hofmann B, Aavitsland P. Questions on causality and responsibility arising from an outbreak of Pseudomonas aeruginosa infections in Norway. Emerging Themes in Epidemiology 2008; 5: 22. doi:10.1186/1742-7622-5-22

Hofmann, B. That's not science! The role of moral philosophy in the science/non-science divide. Theor Med Bioeth. 2007;28(3):243-56.

Benestad HB. Forskningsfusk — Sudbø-saken i historisk lys. Samtiden 2006;3

Publisert 26. nov. 2012 14:37 - Sist endret 8. jan. 2013 16:38