MF9320 – Medisinsk historie: kilder, metoder, historiografiske spørsmål

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette kurset gir en introduksjon i grunnleggende teoretiske perspektiver og forskningsmetoder innenfor medisinsk historie, og et overblikk over mulige kanaler for innhenting av informasjon. Med utgangspunkt i valgte eksempler vil vi gjennomgå de heuristiske og metodologiske utfordringene som særpreger faget medisinsk historie. Særlig vekt vil bli lagt på hvordan man skal identifisere og arbeide med relevante kilder. Kurset vil i tillegg ta for seg ulike historiografiske tilnærminger til spørsmål som: Hvordan skal en historisk tekst skrives? Hvordan skal den bygges opp?

Hva lærer du?

Kurset vil gi de grunnleggende ferdigheter som man trenger for å praktisere faget medisinsk historie. Deltagerne vil også bli kjent med grunnleggende sekundærkilder og vil bli gitt muligheten til å prøve seg på skriving av et mindre historisk arbeid.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.- kandidater og forskerlinjenstudenter i medisin vil bli prioritert ved opptak til emnet. Det tas opp 12 deltakere til emnet.

Påmelding i StudentWeb -
Høstsemesteret 1. juni - 1. september
Vårsemesteret 1. desember - 1. februar

Påmelding for søkere uten tilgang til StudentWeb -
Høstsemesteret 1. juni - 1. september
Vårsemesteret 1. desember - 1. februar

Svar på søknad om opptak til ph.d.-emnene sendes på e-post 1-2 uker etter søknadsfristen.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Å være vant til å lese en god del tekst og ha interesse for medisinens historie.

Undervisning

Emnet undervises 17.11.-18.11.2015

Emnet undervises over 2 dager med 6 timer per dag.

NB! Det kreves 80% oppmøte til undervisningen for å kunne avlegge eksamen. Oppmøte til undervisningen blir registrert.

Eksamen

Hjemmeeksamen etter avsluttet emne i form av en kort artikkel som leveres to uker etter kursets slutt. Det gis karakteren bestått/ikke bestått.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

3

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Engelsk

(Norsk hvis det kun er norskspråklige kandidater påmeldt.)