Dette emnet er nedlagt

MF9360 – Grunnleggende forskningsmetoder i rus- og avhengighetsmedisin

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset vil tilby grunnleggende kunnskap innen klinisk forskning på rusmiddelfeltet og være aktuelt for forskere som ønsker å komme i gang enten tidlig i sin PhD karriere eller for klinikere. Kunnskapen som formidles er imidlertid også relevant for forskere om har kommet lengre i sin karriere.

Hva lærer du?

Grunnleggende kunnskap inne statistikk, relevante psykometriske instrumenter for rusmiddelfeltet (AUDIT, DUDIT,
PRISM og EuropASI), hvordan lese og skrive vitenskap og etiske utfordringer for forskning innen rusmiddelfeltet
undervises. Noen av de psykometriske instrumentene vil kreve sertifisering. Slik sertifisering tilbys ikke innen
rammene av dette kurset.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.- kandidater og forskerlinjestudenter i medisin vil bli prioritert ved opptak til emnet. Det tas opp 60 deltakere til emnet.

Undervisning

NB! Det kreves 80% oppmøte til undervisningen for å kunne avlegge eksamen. Oppmøte til undervisningen blir registrert.

Eksamen

Hjemmeeksamen etter avsluttet emne med tre ukers svarfrist, vil evaluere hvorvidt læringsmålene er nådd. Det gis
karakteren bestått/ikke bestått.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

4

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Det er ikke avklart når emnet vil avholdes igjen

Undervisningsspråk

Engelsk