Dette emnet er nedlagt

MF9480 – Formidling og kommunikasjon i medisinsk forskning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kompetanse i forskningsformidling er viktig, ikke bare for å øke kunnskapsnivået og styrke forskningens anseelse i befolkingen, men også for at du som forsker skal kunne forstå din egen rolle og forskningens betydning for samfunnet. Det overordnede målet med dette kurset er derfor å lære hvordan du formidler din egen forskning til et allment publikum. Du vil arbeide med å formidle prosjektet ditt skriftlig og muntlig. Resultatene vil danne grunnlag for populærvitenskapelige artikler, ulike typer foredrag og utlysningsteksten når du skal disputere. Kurset består av en heldagssamling, hjemmearbeid og en ettermiddagssamling. På heldagssamlingen lærer du om populærvitenskapelig skriving og presentasjonsteknikk. På ettermiddagssamling vil du presentere ditt eget fagområde og forskningsprosjektet for lærere fra Oslo-skolen. Disse lærerne er en relevant målgruppe for formidlingen og vil på bakgrunn av sin pedagogiske kompetanse gi strukturert tilbakemelding på innhold og presentasjon. Kurset ønsker å skape en trygg arena for dialog om de utfordringene man møter i formidlingsarbeidet og er utviklet i samarbeid med Oslo Cancer Cluster og Ullern videregående skole.

Hva lærer du?

Kurset bidrar til de generelle kompetansemålene i ph.d-graden ved at du skal:

 • Kunne skrive et populærvitenskapelig sammendrag av eget forskningsprosjekt.
 • Kunne holde et populærvitenskapelig foredrag om prosjektet.
 • Kunne diskuterer og debattere egen forskning i offentlige fora.
 • Forstå de generelle utfordringene knytet til forskningsformidling og hvordan disse kan møtes.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.- kandidater og forskerlinjestudenter i medisin vil bli prioritert ved opptak til emnet. Det tas opp 15 deltakere til emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

MF9010 Introduksjonskurs for det medisinske ph.d.-programmet

Undervisning

Kandidaten skal innen 20. september levere et utkast til et populærvitenskapelig sammendrag av sitt eget forskningsprosjekt (max 2000 tegn inkludert mellomrom). Teksten utformes som et sammendrag for doktordisputas som skal formidle prosjektet til et allment publikum. Se retningslinjer

Samling 1:
En dag med forelesninger og gruppeøvelser om skriving og presentasjonsteknikk.

Hjemmearbeid: Kandidaten lager foredaget og øver på presentasjonen. De skal fortelle om sin forskning på en populærvitenskapelig måte på ca. 20 minutter. Tenk nøye gjennom målgruppen for foredraget: realfaglærere fra videregåendeskole og ungdomsskole. De fleste har hovedfag i naturvitenskap. Det blir 6-8 lærere tilstede på hvert foredrag.

Samling 2: Ettermiddagssamling med inviterte lærere
NB! Hver kandidat skal kun være med på én av disse dagene (men kan overvære flere):

Kandidaten presenterer, diskuterer og får strukturert tilbakemelding fra lærerne. Det blir satt opp et program med tre forskjellig foredrag hver gang. Hver lærer velger å komme på en av seminardagene, og skal høre på all tre foredrag. Programmet (med kandidatens foredragstittel og tid) blir satt opp så fort alle sammendragene har blitt levert (frist: 20. sept). Vi ber kandidaten gi beskjed så snart som mulig hvis det er noen av datoene som ikke passer.

Hvert seminar starter med en kort innføring om stressmestring, lytting og hvordan man gir konstruktiv tilbakemelding. Etter hvert foredrag blir det 20 minutter diskusjon og tilbakemelding fra salen.

Eksamen

Kursdeltagelsen evalueres som bestått eller ikke bestått basert på det populærvitenskapelige sammendraget og den muntlige presentasjonen.
Kriteriene som vurderes er:

Innhold:

 • Om det var en logisk oppbygging
 • Om budskapet nådde frem
 • Om nivået var tilpasset et allment publikum
 • Bruk av virkemidler

Presentasjonsteknikk:

 • Kroppsspråk
 • Stemmebruk
 • Om kandidaten engasjerte publikum

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

3

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Det er ikke avklart når emnet vil avholdes neste gang

Undervisningsspråk

Norsk