Dette emnet er nedlagt

MF9530 – Videregående statistikk: Analyse av repeterte/korrelerte kategoriske data

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Enkle tester for repeterte kategoriske data, kort repetisjon av logistisk regresjon, marginale modeller (herunder GEE), betingede modeller (herunder betinget logistisk regresjon og blandede modeller, flernivå modeller).

Hva lærer du?

Deltagerne skal lære å analysere repeterte kategoriske data ved hjelp av programpakken Stata. Vi vil legge vekt på modeller for binære data, men på en slik måte at prinsippene kan generaliseres også til andre typer kategoriske data. Det blir lagt vekt på en uformell forståelse av de underliggende statistiske modeller slik at det blir mulig å forstå forutsetninger som ligger til grunn for analysene.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.- kandidater og forskerlinjenstudenter i medisin vil bli prioritert ved opptak til emnet. Det tas opp 35 deltakere til emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

MF9130 Innføring i statistikk /MF9130E Introductory course in statistics eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales meget sterkt at deltagerne har vært igjennom et kurs i logistisk regresjon.

Undervisning

Kurset er organisert med fire fulle dager undervisning, delvis forelesninger og delvis øvelser på pc-stue.

NB! Det kreves 80% oppmøte til undervisningen for å kunne avlegge eksamen. Oppmøte til undervisningen blir registrert.

Eksamen

Hjemmeeksamen etter avsluttet emne vil evaluere hvorvidt læringsmålene er nådd. Det gis karakteren bestått/ikke bestått.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Det er ikke avklart når emnet vil avholdes neste gang

Undervisningsspråk

Norsk