Dette emnet er nedlagt

MF9550 – Analyse av repeterte / korrelerte målinger

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Analyse av oppsummeringsmål (”areal under kurve” etc.), modeller for repeterte målinger i longitudinelle design, varianskomponentmodeller, mixed models / flernivå modeller.

Hva lærer du?

Deltagerne skal lære å analysere korrelerte data ved hjelp av SPSS. Kurset vil i hovedsak fokusere på longitudinelle data, men også andre former for korrelerte data vil bli behandlet. Kurset dreier seg om målinger målt på kontinuerlig skala, og lineære modeller. Det blir lagt vekt på en uformell forståelse av de underliggende statistiske modeller slik at det blir mulig å forstå forutsetninger som ligger til grunn for analysene.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.- kandidater og forskerlinjestudenter i medisin vil bli prioritert ved opptak til emnet. Det tas opp 30 deltakere til emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

MF9130 Innføring i statistikk / MF9130E Introductory course in statistics eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales sterkt at man har et kurs i eller praktisk erfaring med lineære regresjonsmodeller.

Undervisning

Kurset foreleses over fire fulle dager. Undervisningen organiseres med en blanding av forelesninger og praktiske øvelser på pc-stue.

NB! Det kreves 80% oppmøte til undervisningen for å kunne avlegge eksamen. Oppmøte til undervisningen blir registrert.

Eksamen

Hjemmeeksamen etter avsluttet emne i form av en praktisk dataanalyse, vil evaluere hvorvidt læringsmålene er nådd. Det gis karakteren bestått/ikke bestått.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

4

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Det er ikke avklart når emnet vil avholdes neste gang

 

Undervisningsspråk

Norsk