Dette emnet er nedlagt

ERN4340 – Molekylærbiologisk ernæring

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vil gi en grundig gjennomgang av transkripsjonsregulering og genekspresjon med spesiell vekt på næringsstoffer som regulerer disse prosesser. Kjernereseptorerne og deres ligander. Emnet vil også gå i dybden når det gjelder næringsstoffers rolle ved regulering av celledifferensiering og fosterutvikling.

Hva lærer du?

Etter gjennomgått emne skal studentene kunne redegjøre for nyere syn på hvordan sentrale næringsstoffer påvirker cellulære prosesser og likeledes kunne redegjøre for deres virkningsmekanismer på det molekylære plan

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

ERN4230 – Humanforsøk (nedlagt)

Anbefalte forkunnskaper

ERN4240

Undervisning

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger, gruppearbeider og kollokvier.

Eksamen

Skriftlig eksamen. Det vil bli gitt tallkarakterer.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk