Dette emnet er nedlagt

ERNSEM1 – Ernæringsstudiet, 1. semester

Kort om emnet

Faglig innhold: Humanbiologi, vitenskapelig metode og statistikk, kommunikasjon, etikk og førstehjelpskurs. Semesteret er i hovedsak felles for medisin-, odontologi- og ernæringsstudenter

Hva lærer du?

Lærings- og kompetansemål: Å gi studenten en plattform av kunnskaper, ferdigheter og holdninger som kan danne grunnlag for undervisningen i senere semestre. Semesteret skal bidra til å fremme en helhetsforståelse av mennesket, der både biologiske, psykologiske og sosiale aspekter er med.

Opptak og adgangsregulering

Lukket studium

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Forelesning, gruppeundervisning, kurs, lab og klinisk praksis

Eksamen

Skriflig eksamen i slutten av semesteret, 6 timer. Karakter: bestått/ikke bestått.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk