Dette emnet er nedlagt

ODSEM1 – Odontologistudiet, 1. semester

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Faglig innhold: Humanbiologi, vitenskapelig metode og statistikk, kommunikasjon, etikk og førstehjelpskurs. Semesteret er i hovedsak felles for medisin-, odontologi- og ernæringsstudenter.

Hva lærer du?

Lærings- og kompetansemål: Å gi studenten en plattform av kunnskaper, ferdigheter og holdninger som kan danne grunnlag for undervisningen i senere semestre. Semesteret skal bidra til å fremme en helhetsforståelse av mennesket, der både biologiske, psykologiske og sosiale aspekter er med.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Lukket profesjonsstudium.

Anbefalte forkunnskaper

Opptakskravene til odontologistudiet.

En programstudent som ikke består eksamen i et semester i odontologistudiet, kan ordinært ikke gå videre i studiet før eksamen er avlagt og bestått. En student som går opp til ny/utsatt eksamen, kan likevel fortsette å følge undervisning til sensur er falt, evt. til klagesensur foreligger, men må da avbryte semesteret dersom endelig sensur er "ikke bestått".

Undervisning

Forelesning, gruppeundervisning, kurs, lab og klinisk praksis.

Adgang til undervisning

Lukket profesjonsstudium.

Eksamen

Skriflig eksamen i slutten av semesteret, 6 timer. Karakter: bestått/ikke bestått.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En student kan fremstille seg til eksamen i dette emnet inntil tre ganger. Det er ingen frist for å trekke seg fra eksamen. Manglende frammøte til eksamen uten gyldig forfall regnes ikke som et eksamensforsøk og utløser ikke rett til utsatt eller ny eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk