Dette emnet er nedlagt

ERNSEM2 – Ernæringsstudiet, 2. semester

Kort om emnet

Faglig innhold: Anatomi, biokjemi, fysiologi, kjemi, genetikk, klinisk kjemi patologi, virologi, og allmennmedisin.

Hva lærer du?

Læringsmål: Cellebiologi er hovedtema i 2. semester. Det forutsettes at du har solide kjemikunnskaper.

Opptak og adgangsregulering

Lukket studium

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

ERNSEM1 – Ernæringsstudiet, 1. semester (nedlagt) eller ERN1000 – Ernæringsstudiet, 1. semester (nedlagt)

En programstudent som ikke består eksamen i et fellessemester, kan ordinært ikke gå videre i studiet før eksamen er avlagt og bestått. En student som går opp til ny/utsatt eksamen, kan likevel fortsette å følge undervisning til sensur er falt, evt. til klagesensur foreligger, men må da avbryte semesteret dersom endelig sensur er ”ikke bestått”. En ernæringsstudent kan ta eksamen, men ikke følge undervisning med medisinerkull som ikke ordinært har fellesundervisning med ernæringsstudiet.

En programstudent som har vært borte fra studiet i mer enn to år sammenhengende, kan pålegges av fakultetet å gjenta tidligere godkjent obligatorisk undervisning og/eller tidligere beståtte eksamener før studenten får gå videre i studiet.

Undervisning

Arbeidsform: Forelesning, gruppeundervisning, kurs, lab og klinisk praksis. Heltidsstudium

Eksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen ved slutten av semesteret, 6 timer. Karakter: bestått/ikke bestått.

Begrunnelse og klage

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk