Dette emnet er nedlagt

ERNSEM4A – Ernæringsstudiet, 4. semester

Kort om emnet

Faglig innhold: Anatomi, fysiologi, farmakologi, ernæringslære, patologi, klinisk biokjemi og fysiologi, indremedisin og kirurgi.

Hva lærer du?

Lærings- og kompetansemål: Hovedtrekkene i fordøyelsesorganenes beliggenhet, struktur, funksjon og regulering og symptomene ved sykdom/svikt. Næringsstoffenes fordeling i matvarer, deres nedbrytning, absorpsjon, omsetting og betydning.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

De tre første semestrene i ermæringsstudiet (ERNSEM 1-3) eller annen tilsvarende utdanning i kjemi, biokjemi, fysiologi og anatomi.

En programstudent som ikke består eksamen i et fellessemester, kan ordinært ikke gå videre i studiet før eksamen er avlagt og bestått. En student som går opp til ny/utsatt eksamen, kan likevel fortsette å følge undervisning til sensur er falt, evt. til klagesensur foreligger, men må da avbryte semesteret dersom endelig sensur er ”ikke bestått”. En ernæringsstudent kan ta eksamen, men ikke følge undervisning med medisinerkull som ikke ordinært har fellesundervisning med ernæringsstudiet.

En programstudent som har vært borte fra studiet i mer enn to år sammenhengende, kan pålegges av fakultetet å gjenta tidligere godkjent obligatorisk undervisning og/eller tidligere beståtte eksamener før studenten får gå videre i studiet.

Undervisning

Arbeidsform: Forelesning, gruppeundervisning, kurs, lab og klinisk praksis. Heltidsstudium.

Eksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen midt i semesteret, 4 timer. Karakter: bestått/ikke bestått.

Begrunnelse og klage

Fakta om emnet

Studiepoeng

12

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk