Anbefalt litteratur

Atferdsfag

Ruyter, Førde, Solbakk. Medisinsk og helsefaglig etikk, 2. utgave Gyldendal akademisk 2011, Oslo

Vaglum, Finset. (red) Helse, sykdom og atferd. Innføring i medisinsk atferdsfag, Cappelen Akademisk forlag, Oslo, 2007

Shahnavaz. Tandvårdspsykologi Studentlitteratur, AB Lund, 2012

Vassend. Klinisk kommunikasjon og pasientbehandling for tannlegestudenter. Kompedium, Unipub, UiO.


Bøker (utvalgte kapitler, nærmere informasjon legges i Fronter). Artikler og annet fagstoff som legges på Fronter under 6. semester Pedodonti og Atferdsfag

 

Samfunnsodontologi

Forskningsmetodekurs

Aalen m.fl. Statistiske metoder i medisin og helsefag. Gyldendal Forlag, 2012.

 

Endodonti

Bergenholtz, Hørsted-Bindslev, Reit (Editors). Textbook of Endodontology, 2nd Edition ISBN: 978-1-4051-7095-6 2009, Wiley-Blackwell 2010

Kompendier som deles ut i forbindelse med kurs på Ferdighetssenteret.

 

Kjeve- og ansiktsradiologi

White, Stuart C and Pharoah, Michael J:  Oral radiology: principles and interpretation. 7 ed. 2014, St. Louis: Mosby Elsevier.

Tilleggslitteratur:

Wenzel, Wiese, Sewerin. Stråledoser, stråleskader, strålebeskyttelse: en orientering for tandlægestuderende og personale i tandlægepraksis. Munksgaard 2011.

Gröndahl. Oral radiologi, ed. Gröndahl. 2008, Stockholm: Gothia.

Larheim, TA and Westesson, P-L: Maxillofacial Imaging. 2006, Berlin: Springer. (Denne boken finnes på biblioteket og kan være en inspirasjonskilde for interesserte studenter.)

 

Farmakologi

Rang, Dale and Ritter. Pharmacology. Churchill Livingstone, London. 7th ed. 2012 (Denne boken anbefales også som generell lærebok i farmakologi)

Malamed. Handbook of local anesthesia. 6th ed. Elsevier Mosby, 2012

Skjelbred and Løkken. Pain and other Sequelae after Surgery. Mechanisms and Management. In Andreassen, Kølsen Petersen. Laskin (Eds) Textbook and Color Atlas of Tooth Impactions. Munksgaard, Copenhagen. 1997. pp369-437. Eksemplar ligger på biblioteket.

Norsk Legemiddelhåndbok/. Siste utgave. (Ligger også på bibliotekets hjemmeside el. bokhylle).

Felleskatalogen

 

Periodonti

Lindhe, Lang, Karring. Clinical Periodontology and Implant Dentistry. 5th ed., 2008, Blackwell Munksgaard

Nield-Gehrig. Fundamentals of Periodontal Instrumentation and advanced root instrumentation, Seventh Edition 2013, Lippincott Williams & Wilkins, a Wolters Kluwer business

Håndbok, avd for periodonti; Veiledning i systematisk periodontittbehandling for studenter ved klinikk for allmennodontologi voksen

 

Kariologi

Fejerskov and Kidd. Dental Caries. The disease and its clinical management. Blackwell Munksgaard 2008. ISBN: 9781405138895 (utvalgte kapitler, nærmere informasjon legges i Fronter).

Banerjee, Watson. Pickard's Manual of Operative Dentistry. 8th ed. Oxford University Press 2011. ISBN: 978-0-19-957915-0

Milleding. Inlägg, LIC-Förlag, Solna, 1993 ISBN: 91-7584-281-5

Jacobsen og Hensten-Pettersen. Biologic Aspects of Dental Materials. 1999

Schmalz og Arenholt-Bindslev (eds.). Biocompatibility of Dental Materials. Springer 2009 ISBN 978-3540-77781-6 (finnes på biblioteket)

Fejerskov, Ekstrand, Burt (eds.). Fluoride in Dentistry 2nd ed. Munksgaard, København 1996. ISBN: 87-16-11282-2

Lussi (ed). Dental erosion. From diagnosis to therapy. Monographs in Oral Science vol. 20, Karger 2006 (finnes på biblioteket). ISBN: 6610513910 (Kommer i ny utgave 2014)

Edgar & O'Mullane (eds). Saliva and dental health. London: British Dental Association 1990 (finnes på biblioteket)

 

Tilleggslitteratur:

Tenner for livet. Helsefremmende og forebyggende arbeid. Oslo, 1999. 82 s. IK-2659 Helsetilsynets veiledningsserie 1999 nr. 1

Att förebygga karies. En systematisk litteraturöversikt. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU)

Nationella riktlinjer för vuxentandvård

Artikler og annet fagstoff som oppgis av under 6. semester - Kariologi og gerododontologi

 

Protetikk og bittfunksjon

BITTFYSIOLOGI

Klineberg I, Jagger R, Occlusion and Clinical Practice. An evidence-based approach. Wright 2004. ISBN: 0-7236-1092-4

Supplement:
Okeson JP. Management of Temporomandibular Disorders and Occlusion. 6th ed. Mosby , 2007. ISBN: 0-3230-1477-1

Magnusson T, Carlsson GE. Bettskenor i kliniken och på laboratoriet. Invest-Odont AB, Stockholm 1987

 

KRONE-BRO-PROTESE:

Thorén, Gunne (eds.). Textbook of Removable Prosthodontics – The Scandinavian Approach. Munksgaard, København 2012. ISBN: 978-87-628-0955-0

Nilner K, Karlsson S, Dahl BL (eds.). A textbook of fixed prosthodontics - The Scandinavian Approach. Gothia Fortbildning, Stockholm 2nd ed. 2013. ISBN: 978-91-7205-796-8

Håndbok ved Avdeling for protetikk og bittfunksjon

 

Tilleggslitteratur:

Milleding. Preparations for Fixed Prosthodontics. Munksgaard, København 2012. ISBN: 978-87-628-1071-6

 

Biomaterialer

Craig, Powers. Restorative Dental Materials 13th ed 2011

 

Tilleggslitteratur:

Anusavice. Phillips`s Science of Dental Materials 12th ed., Elsevier 2012

Summitt. Fundamentals of Operative Dentistry 3rd ed 2006

 

Publisert 3. jan. 2014 09:08 - Sist endret 9. juli 2014 10:39